Fotkasjd
  
           KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER Eistein Guldseth har en mastergrad fra NTNU i Kommunikasjon, Media og Informasjonsteknologi fra 2010. Han har 15 års erfaring innenfor strategisk kommunikasjon, og har blant annet arbeidet som innleid tekstforfatter og kommunikasjons-rådgiver for flere reklamebyråer. Tidligere arbeidet han som CAD-consultant innenfor engineering. Han har erfaring fra innovasjonsprosesser og bedriftsetableringer. "Å gjøre teori om til praksis, er vel hele poenget?"
   

as
                                                      a